Cyberprzestrzeń
Niebezpieczeństa i możliwości

Internet czy cyberprzestrzeń są bardzo użyteczne, ale trzeba się pilnować!

Kościół i lekcje OnLine
Wielu kaznodziejów i katechetów musiało się przestawić na nauczanie z użyciem elektronicznych środków komunikacji.

Być może ta aktywność zaowocuje powstawaniem różnych materiałów możliwych do samodzielnego wykorzystania i samo-edukacji. Na pewno nie jest to łatwy styl przyswajania sobie wiedzy. Potrzeba w nim wiele samo-kontroli.
Mamy nadzieję prezentować własne analizy dotyczące tego tematu jak i własne materiały OnLine dotyczące procesu nauki.
W naszym Sercańskim Centrum Duchowości będą prezentowane materiały na "Pierwsze piątki miesiąca", katechezy szkolne i inne.

Doświadczenia On-Line

Nauczanie zdalne w czasie pandemii Covid19

Od roku 2020 mam możliwość uczyć religii w szkole podstawowej. Jest to nie małe wyzwanie, gdyż po siedmiu latach przerwy wróciłem do tej formy zaangażowania duszpasterskiego. W tym czasie szkoła przekształciła się w ośmioklasową placówkę dydaktyczno-wychowawczą. Zatem klasy siódme i ósme, które w ostatnim roku uczyłem to dla mnie zupełnie nowe doświadczenie nauczycielskie. Opisać wszystkich doświadczeń i tak nie zdołam, ale zatrzymam się nad kilkoma moimi spostrzeżeniami i przeżyciami. Będzie to zatem dość subiektywne spojrzenie i pewnie wielu uczniów i nauczycieli odnajdzie się w tym, czego i ja doświadczyłem. Inni będą przekonani, że z ich perspektywy zdalne nauczanie było zupełnie innym doświadczeniem.
To, co mnie najbardziej satysfakcjonuje, to zdobycie nowego doświadczenia. Miałem nie lada problemy techniczne związane z odpowiednim ustawieniem sprzętu komputerowego, połączenia internetowego a także konfiguracji programu do zdalnego nauczania. Po pokonaniu tych niedogodności mogłem już z mniejszym lękiem o powodzenie przeprowadzenia lekcji skupić się na przekazywaniu treści. Byłem bardzo zadowolony z tego, że miałem większe możliwości niż w sali lekcyjnej, aby korzystać z pomocy multimedialnych. To na pewno sprawiło, że lekcje były ciekawsze i bardzo „na czasie”. Zatem część dydaktyczna przebiegała sprawnie i dla mnie samego bardzo ciekawie.
Druga strona medalu to przeżycie komunikacyjne z uczniami, których przyszło mi wprowadzać w świat wiedzy o Bogu i religii. Spotykałem się na lekcjach zarówno z uczniami klas trzecich jak i siódmych oraz ósmych. Dla młodszych uczniów doświadczenie nauczania zdalnego było przygodą i chętnie uczestniczyli w zajęciach. Mogłem to zobaczyć przez kontakt audio-wizualny. Z uczniami klas starszych ten kontakt był nieco utrudniony. Czasem nie mogłem w sposób płynny porozumiewać się, by przez interakcję mieć pewność, że rozumieją o czym do nich mówię. Pozostawało mi zatem bardziej „na wiarę” przyjąć ich stan zaangażowania w lekcję. Były za to sytuacje, w których uczniowie chętnie zadawali pytania i chcieli dowiedzieć się więcej niż można wyczytać z podręcznika.
Niniejsza notatka ma jedynie charakter informacyjny i nie będzie w niej głębszych podsumowań. Mam jednak nadzieję, że tym, którzy nie zetknęli się ze zdalnym nauczaniem pomoże zrozumieć, że nauczyciel (w moim przypadku katecheta) ma nie lada wyzwanie, by wiedzę i wartości przekazać w okrojony sposób. To tak jakby na świat patrzeć przez wizjer do drzwi. Najbardziej cierpi na tym strona społeczna wychowania. Szkoła, jako instytucja ma i tak w tej kwestii bardzo trudno i wciąż musi troszczyć się o dobry kontakt między środowiskiem rodziców i nauczycieli. Mam nadzieję, że doświadczenie zeszłego roku (szkolnego 2020/2021 red.) wzmocni pragnienie budowania szkoły w sposób dający uczniom większe poczucie bezpieczeństwa oraz umocni więzi uczniów, rodziców i nauczycieli. Wychowanie do życia wspólnotowego i obywatelskiego będzie wciąż ogromnym wyzwaniem współczesnego świata. Uważam, że zdrowe podejście do religii (chodzi mi o życie w wierze) przyczyni się do zwiększenia optymizmu wśród społeczeństwa i da nadzieję na odzyskanie większego pokoju w naszych sercach i umysłach.

Ks. Łukasz Grzejda SCJ 

Artykuły

Kilka artykułów dotykających tematyki cyberprzestrzeni.
Zagrożeń i możliwości.

Pochłonięte przez internet

Dzieci i młodzież stanowią największa grupę ryzyka uzależnienia od internetu, które zasadniczo nie różni się od uzależnień powodowanych przez narkotyki czy alkohol. Według Z. Zaborowskiego uzależnienie stanowi "proces bądź jego efekt związany z wytwarzaniem się specyficznego zawiązku między jednostką, a jej czynnościami, zachowaniem, bądź między jednostką a innymi ludźmi, który charakteryzuje się ograniczeniem pola świadomości, pola decyzyjnego i wyborem często jednej tylko (…) alternatywy".

Co to jest "cyberduchowość"?

Przedrostek cyber- zadomowił się już w każdej chyba dziedzinie życia: od cyberpunka przez cyberprzestrzeń, cyberseks, cyberprzestępczość czy cybersport aż po cyberduchowość. Wszystko może być dzisiaj "cyber": pieniądze, rozrywka i modlitwa.

Jak znaleźć Boga w social mediach. Lekcja Kwiatu Jabłoni

Czy jedyna opcja, by ocalić swoje życie duchowe to skasować social media i zamienić smartfona na Nokię 3310? Bynajmniej. Warto jednak uczciwie zobaczyć jak intensywny kontakt z nowymi technologiami wpływa na jakość mojego życia duchowego i spokojnie przemyśleć co mogę zrobić, żeby poprawić jakość mojego kontaktu z Bogiem.

sercanie
Adres

Administratora

Znajdź Sercanów na
Kontakt
  • Główny:
  •    sercanie.pl@gmail.com
  • Administrator:
  •    

scj