Studia

Szeroko pojęta działalność intelektualna Księży Sercanów daje rezultaty w konkretnych dziełach.

Dehon Dokuwiki

Można tu znaleźć niektóre dokumenty napisane przez Założyciela Sercanów, księdza Leona Dehon.
Artykuły dotyczące Założyciela Księży Sercanów, jak również Serca Jezusowego, duchowości sercańskiej i ogólnie działalności Sercanów/Dehonianów.
Portal w fazie ciągłego rozwoju.

Kazania i rozmyślania
umieszczane na stronach Radia Profeto

Pod zdjęciem są dostępne łącze do tekstów i Facebooka jeśli jest dostępny 
Ks. Marek Borzęcki SCJ
Ks. Marek Borzęcki SCJ
Duszpasterstwo
Ks. Piotr Chmielecki SCJ
Ks. Piotr Chmielecki SCJ
ZbieramTo
Ks. Zbigniew Chwaja SCJ
Ks. Zbigniew Chwaja SCJ
Misje
Ks. Łukasz Grzejda SCJ
Ks. Łukasz Grzejda SCJ
Duszpasterstwo
Ks. Sławomir Kamiński SCJ
Ks. Sławomir Kamiński SCJ
Duszpasterstwo
Ks. Bartłomiej Król SCJ
Ks. Bartłomiej Król SCJ
Duszpasterstwo
Ks. Dariusz Lewczak SCJ
Ks. Dariusz Lewczak SCJ
Duszpasterstwo
Ks. Artur Makara SCJ
Ks. Artur Makara SCJ
Duszpasterstwo
Ks. Stanisław Mieszczak SCJ
Ks. Stanisław Mieszczak SCJ
Liturgia
Ks. Karol Milewski SCJ
Ks. Karol Milewski SCJ
Radio
Ks. Jerzy Mondel SCJ
Ks. Jerzy Mondel SCJ
Duszpasterstwo
Ks. Dariusz Mroczek SCJ
Ks. Dariusz Mroczek SCJ
Duszpasterstwo
Ks. Dariusz Mroczek SCJ
Ks. Michał Olszewski SCJ
Radio
Ks. Dariusz Mroczek SCJ
Ks. Adam Pawlak SCJ
Duszpasterz
Ks. Dariusz Mroczek SCJ
Ks. Wiesław Pietrzak SCJ
Misje
Ks. Dariusz Mroczek SCJ
Ks. Zdzisław Pławecki SCJ
Misje
Ks. Dariusz Mroczek SCJ
Ks. Leszek Poleszak SCJ
Wychowanie
Ks. Dariusz Mroczek SCJ
Ks. Robert Ptak SCJ
Wychowanie
Ks. Dariusz Mroczek SCJ
Ks. Maciej Rutkowicz SCJ
Duszpasterstwo
Ks. Dariusz Mroczek SCJ
Ks. Andrzej Sawulski SCJ
Duszpasterstwo
Ks. Dariusz Mroczek SCJ
Ks. Jan Strzałka SCJ
Wychowanie
Ks. Dariusz Mroczek SCJ
Ks. Franciszek Wielgut SCJ
Wychowanie
Ks. Dariusz Mroczek SCJ
Ks. Stanisław Zawiłowicz SCJ
Duszpasterstwo

Stanisław Kardynał Nagy SCJ

Stanisław Nagy – sercanin, profesor, kardynał – urodził się w 30 września 1921 roku w Bieruniu Starym na Górnym Śląsku jako najmłodszy z siedmiorga dzieci. Od 1934 roku losy Stanisława Nagyego złączyły się ze Zgromadzeniem Księży Sercanów, które poznał dzięki starszemu bratu Franciszkowi.

Blog www.eccenewscor.pl

Ks. Andrzej Sawulski SCJ

Strona www.eccenewscor.pl jest rodzajem blogu posiadającego personalny charakter treści. Jest medium komunikacyjnym autora z odbiorcami, którym umożliwia się przekaz informacji o konkretnym wydarzeniu i jest narzędziem ich archiwizacji. Będzie to blog zarówno newsowy, wspomnieniowy, videoblog, photoblog i linkoblog.
Strona posłuży także do zamieszczanie informacji z życia rektoratu w Glisnem.

Ks. Lucjan Szczepaniak SCJ

Ks. dr hab. n. teol. Lucjan Szczepaniak SCJ

Z wykształcenia jest także lekarzem medycyny. Pełni obowiązki kapelana Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie od 26.08.1995 r. Autor licznych publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu etyki katolickiej i deontologii lekarskiej oraz poezji.

Ks. Paweł Leks SCJ

By miłość – MIŁOŚCIĄ była.
‘Miłości’ – rozwiązania ludzkie a Boże

Strona zaistniała początkowo (czerwiec 1999) w odpowiedzi na zapotrzebowanie osób poszukujących informacji na temat „Metody Owulacji (wg prof. John) Billingsa”. Chodziło o jej udostępnienie jako żywotnej pomocy dla wielu małżeństw. Jednak strona pragnie pokazać o wiele głębsze pojmowanie miłości małżeńskiej.

Ks. Zdzisław K. Huber SCJ

Na swoich stronach próbował zebrać różne obszary działalności sercańskiej. Kiedyś forma tych portali była prawie gotowa. Jednak musiała przejść pewne zmiany. Dlatego nadal jest w fazie rozwoju.

studia-huber

Sercańscy naukowcy

Wielu Sercan zdobyło tytuły naukowe i dedykuje się poszukiwaniom i publikacjom.
Sekcja ta wymaga wielu poszukiwań, by dotrzeć do wszystkich osiągnięć i możliwości przedstawienia szczególnie tych, które są dostępne OnLine.

Działalność naukowo-dydaktyczna:
 
Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie – Wydział Teologiczny, prodziekan; Katedra Egzegezy Starego Testamentu, kurator; Katedra Egzegezy Nowego Testamentu, kierownik
Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów w Stadnikach
 
Pozycje ogłoszone drukiem:
•  Pierwszy List św. Piotra. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2007 (NKB NT 17), s. 406.
• Chrześcijanie jako ‘królewskie kapłaństwo’ (1 P 2, 9). Biblijne połączenie dwóch idei, VV 12 (2007), s. 121-138.
• In Semitischer Kultur verfasste Europäisch gedeutete Bibel. Am Beispiel 1 Petr 1, 2 f, w: Religia w Europie dzisiaj, Kraków 2008.
• Tłumaczenie z języka greckiego Pierwszego i Drugiego Listu św. Piotra oraz Listu św. Judy wraz z wprowadzeniami, przypisami i odnośnikami, w: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Częstochowa 2008, s. 2657-72 i 2687-90.
• Atteggiamento dell’abbandono a Dio nell’aspetto biblico, Dehoniana VI (2008).
Udział w zjazdach, sympozjach naukowych, wygłoszone referaty:
•  16 XI 2007 r., Bochum (Niemcy) – Międzynarodowa konferencja naukowa pt.Religion in Europa heute. Referat: In Semitischer Kultur verfasste Europäisch gedeutete Bibel. Am Beispiel 1 Petr 1, 2 f.
• 20 XI 2007 r., Kraków – Sesja naukowa 60 lat „Ruchu Biblijnego i Liturgicznego” w służbie odnowy biblijnej i liturgicznej w Polsce – uczestnik.
Przewody doktorskie, licencjackie, magisterskie:
Magisteria: 1.

Ks. prof. Majkowski posiada w swoim dorobku liczne publikacje. Najważniejsze z nich to: Peoples’ Poland: Patterns of Social Inequality and Conflict, Greenwood Press, Westport 1985; s. 234; Czynniki dezintegracji współczesnej rodziny polskiej, Kraków 1997; s. 252; Rodzina polska w kontekście nowych uwarunkowań, Kraków 2010; s. 319; Był redaktorem publikacji: Zanim zdecydujesz, Kraków 1994, s. 64; Rodzina Polska u progu trzeciego tysiąclecia, UKSW, Warszawa 2003, s. 240; oraz współredaktorem: Kultura polska: Kierunki i dynamika zmian, UKSW, Warszawa 2009, s. 183; Humanitné vedy a sociálne univerzum,
Trnava 2009, s. 118. Poza tym jest autorem około 100 artykułów naukowych, popularnonaukowych i haseł słownikowych. Uczestniczył w 50 sympozjach i konferencjach, gdzie wygłaszał referaty, również w językach obcych. W ramach swojej pracy dydaktycznej ks. Majkowski wypromował 53
licencjatów, 161 magistrów, 10 doktorów. Był recenzentem 17 prac doktorskich (7 w języku włoskim), dwóch habilitacji, dokonał recenzji
wydawniczych trzech publikacji naukowych.

Źródła zagraniczne szczególnie na głównym portalu Zgromadzenia

dehonians.org
źrodło wiadomości ze Zgromadzenia

Część "Dehonian Studies" jest źródłem dokumentów o ojcu Dehonie i duchowości sercańskiej

sercanie
Adres

Administratora

Znajdź Sercanów na
Kontakt
  • Główny:
  •    sercanie.pl@gmail.com
  • Administrator:
  •    

scj